Sorggruppe: Når sorgen bæres sammen

Vi ved, at vi kommer til at miste en dag, men alligevel kommer det bag på mange, hvor svært og tungt det er at miste. Sorgen tager tid, for mange urimelig lang tid, og det slider på en selv og ens omgivelser. Det kan derfor være en hjælp at dele tanker og følelser med andre, der ligesom en selv har lidt et tab. Det gør en klogere på sig selv at lytte til andre og erfare, hvor meget vi er fælles om - samtidigt med at intet menneske reagerer på samme måde.

I efteråret 2017 indbyder sognepræst Jan Asmussen til en sorggruppe for sørgende og efterladte.

I sorggruppen forudsætter vi gensidig respekt og tavshedspligt, og hver deltager bestemmer selv, hvor meget han eller hun vil sige. Der er ikke tale om et terapeutisk forløb, men om sjælesorg, hvor vi tager vare på de ting, der hører vores liv til, som f.eks. sorg, savn, ensomhed men også taknemmelighed og håb.

Der er meget i vores liv, der skal løses, og de fleste af os er bedst til at være der, hvor vi kan gøre noget, men sorg skal som meget andet i vores liv bæres. Sorgen er kærlighedens pris - og erfaringen af, at et menneske er uerstatteligt og ikke kan eller skal erstattes.

Sorggruppen sigter ikke mod at udruste den enkelte med redskaber, der kan flytte en eller hjælpe en til at komme ud af sorgen. Det er derimod afgørende at styrke modet til at leve med sorgen og at leve med vores døde som en fortsat del af vores livshistorie. 

Praktiske informationer

Vi byder på kaffe og te, og det er gratis at deltage.

Møderne slutter med en kort andagt i kirken for dem, som har lyst. Vi tænder lys, læser en tekst, beder en bøn, synger eller spiller musik. 

Tid og sted

Alle møder holdes i Stavnsholtkirken lokaler på Stavnsholtvej 25 i Farum. Vi mødes 16.30-18.30 følgende torsdage: 12/10, 26/10, 2/11, 23/11, 7/12, 21/12, 11/1 og 25/1.

Den sidste gang slutter vi med fælles middag.

Der er tale om et sammenhængende forløb. Det vil derfor være bedst, hvis man kan deltage stort set hver gang. 

Tilmelding

Tilmelding til sognepræst Jan Asmussen på jsas@km.dk. Der er begrænset plads.

Næste sorggruppeforløb påbegyndes i begyndelsen af 2018 med sognepræst Anne Have Christensen.