Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Hvad er meningen med at samle ind?

- 10 hurtige til Jan Asmussen om indsamlingen

Hvor mange år har du været med i sogneindsamlingen?

Farum har været med i sogneindsamlingen hvert år siden 1999, og vi har i mange år ligget i top fem blandt sognene i landet. Alle årene har jeg stået for indsamlingen som indsamlingsleder. Jeg kom med i det, da Folkekirkens Nødhjælp ringede og præsenterede et let tilgængeligt kampagnemateriale: for eksempel var de cirka 60 indsamlingsruter lagt ud, ligesom PR-materiale og billeder lå klar. På den baggrund turde jeg godt sige ja til at lede indsamlingen i Farum."  


Hvad motiverer dig til at bruge så meget af din fritid/så meget energi på indsamlingen?

"Folkekirkens Nødhjælp har brug for hver en krone, der bliver samlet ind. Men desuden giver det Nødhjælpen en masse goodwill, når befolkningen bliver opsøgt af en indsamler ved deres gadedør. Jeg vil gerne være med til at støtte danskernes omsorg for verdens fattige. Den rige del af verden må vedkende sig medansvar for sult og fattigdom i den fattige del af verden".  

Hvad giver det dig at være med, sådan mere personligt?

"Det, jeg går hjem med efter hver årlig indsamlingsdag, er oplevelsen af mennesker, der er blevet glade af at opdage, hvor lille en indsats der skal til for at gøre stor gavn. Jeg tror, det er en oplevelse, der sætter sig, ikke mindst hos de mange konfirmander, der hvert år deltager."  

Der er mange indsamlere, der kommer tilbage år efter år – hvorfor tror du?

Jeg tror, de oplever det som en stor tilfredsstillelse, at de kan gøre gavn på så konkret en måde: et par timers gåtur med indsamlingsbøssen".  

Hvad betyder indsamlingen for os som kirke?

"Folkekirkens Nødhjælp er indsamlingsformål i Farum Kirke og Stavnsholtkirken på mange søndage - omkring en tredjedel af året. For mig er Folkekirkens Nødhjælp (som navnet siger) den naturlige samarbejdspartner, når det gælder om ikke at glemme, men at hjælpe mennesker i nød. Og det har meget at gøre med evangeliet"  

Hvorfor har man altid samlet penge ind til de fattige i kirker og andre religioner?

"Man samler ind til de fattige, fordi det kun er tilfældige omstændigheder, der gør, at du ikke selv er blandt de fattige. Den gyldne regel, som Jesus også bruger, lyder: vær mod andre, som du gerne vil, at andre er mod dig. Også i Det Gamle Testamente spiller hjælpen til de fattige en stor rolle, når jøderne sagde til sig selv: "husk, vi var selv engang slaver i Egypten".

Der er efterhånden så mange indsamlinger og tiggere – vi bliver bombarderet med det. Hvad nu hvis man bare ikke har råd?

Det spiller ikke så stor en rolle, hvor meget den enkelte giver: pengene rækker jo langt, når de kommer frem til modtagerne".

Er der nogen, der bliver sure, når man ringer på?

"Selvfølgelig kan nogen opleve det som forstyrrende, når der bliver ringet på midt i søndagsfreden. Men det altovervejende indtryk er, at indsamlerne modtages med venlighed, hvad enten de beslutter at give et bidrag eller ej".  

Skal man passe på med som kirke ikke at blive alt for moraliserende?

"Der er stor glæde forbundet med at være giver og på den måde lade de mange ord om nøden i verden føre til handling. Selvfølgelig skal kirken ikke køre på folks dårlige samvittighed. Men at muliggøre fælles handling, der er til gavn for andre - dét er for mig tæt forbundet med evangeliets mening."  

Hvordan tror du flygtningestrømmene påvirker folks lyst til at støtte?

"Flygtningestrømmene gør tydeligt for os, at verden er delt op i rige og fattige. Folkekirkens Nødhjælp kan lige så lidt som Danmark redde verden. Men verden består jo af enkeltskæbner - og Folkekirkens Nødhjælp er rigtig gode til at samarbejde med partnere, der koncentrerer sig om de enkeltskæbner: vand i en afrikansk landsby, mikrolån til en risbonde, skolegang i et slumkvarter. Det standser ikke flygtningestrømmene, men det gør en forskel for de mennesker, der hjælpes. Større succeser kan man nok næppe tænke sig."