Du er her: 

Julehjælp 2017

I årets løb er der i Farum Kirke og Stavnsholtkirken samlet ind til julehjælp til trængende borgere, der bor i Farum Sogn.

Hvis man vil søge om julehjælp, skal man indsende ansøgning om julehjælp på et særligt ansøgningsskema senest onsdag 6. december.

Skemaet kan downloades i pdf her.

Ansøgningsskemaet kan afleveres på flere måder

  • Post: Send det Farum Sogn, Kirkekontoret, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum.
  • Personligt: Aflevér skemaet på kirkekontoret selv.
  • Mail: Scan/tag et mobilfoto af skemaet og send det pr. mail til post@farumsogn.dk.
  • Mail: Svar på spørgsmålene i en mail, som du selv formulerer, til post@farumsogn.dk.
  • Online: Udfyld det digitale ansøgningsskema her på hjemmesiden.

Dine oplysninger behandles fortroligt, og hvis du får del i julehjælpen, bliver det ikke indberettet til skat og kommune.

Vigtige datoer

  • Onsdag 6. december skal vi have din ansøgning
  • Fredag 8. december får du besked, om du får en portion af julehjælpen
  • Torsdag 14. december kl. 11-14 kan penge og kasser afhentes på kirkekontoret