Du er her: 

Program

Fredag 22. september

18.00-18.45: Velkomst og impuls til temaet ved Jan Asmussen. 

19.00-21.30: Polsk spillefilm ”Ida” (2013).

I filmen møder vi en ung nonne, der forlader klosteret, opdager sin jødiske familiebaggrund, forelsker sig – og alligevel ender med at bruge sin frihed til at vende tilbage til klosterets snævre rammer. Årsagerne til det valg kommer til at beskæftige os i samtalen efter filmen.

Lørdag 23. september

9.15-9.45: Morgenimpuls ved Dorothea Glöckner.

9.45-10.15: John Frandsen spiller tidlig luthersk kirkemusik.

10.15-10.30: Kaffepause

10.30-12.30: ”Luthers teologi med særlig fokus på hans friheds- og menneskesyn”. Foredrag ved prof. mso. Anna Vind / Københavns universitet.

Med udgangspunkt i Luthers antropologi og under særligt hensyn til Luthers skrift:  ”Om et kristenmenneskes frihed” (1520) vil foredraget berøre emner som: Hvordan opstår den frihed, ­Luther taler om? Hvad er det for et menneskesyn, der ligger bag Luthers skelnen mellem menneskets indre frihed og ydre bundethed? Hvilke andre forståelser af frihed er Luther oppe imod?

12.30-13.30: Frokost. Deltagerne medbringer madpakker. Øl og vand kan købes.

13.30- 15.30: Luther og frihed – filosofisk set. Foredrag ved prof. i idéhistorie Hans Jørgen Schanz / Aarhus Universitet.

Luthers filosofi er stort set blevet overset såvel i filosofien som i teologien. Foredraget vil vise dette samt fremdrage Luthers friheds idé. Der vil blive afdækket idéhistoriske udviklingslinjer frem til i dag.

15.30-16.00: Pause med kaffe og kage

16.00-17.30: Paneldebat

Fire  farumborgere, der på hver sin måde er engageret i politik, undervisning og kulturliv, vil drøfte aktuelle udfordringer af vores vestlige frihedssyn. Debatten fortsætter med et kortvarigt gruppearbejde og en opsamling.

18.30: Festmiddag

Søndag d. 24 september.

10.00: Gudstjeneste i Stavnsholtkirken.

11.00-12.00: Stående kirkekaffe og spisning af medbragt madpakke.

12.15-14.15: Luther og velfærdsstaten. Foredrag ved af Leder af center for velfærdsforskning prof. dr. phil. & lic.oecon. Jørn Henrik Petersen/Syddansk Universitet.

Foredragets første del, der omhandler Luthers socialetik, drøfter blandt andet Luthers syn på næstekærligheden. Har den både en individuel og en kollektiv dimension? Desuden skal vi møde det problem, der opstår når man forsøger at bygge et samfund, der sætter tro, evangelium og kærlighed i system.

Foredragets anden del ser på velfærdsstatens værdimæssige grundlag. Også velfærdsstaten er berørt af det nævnte problem. Selviskhed i samspil med mistillid, udskillelse af ”de anderledes” og forstærket sammenhold med dem, ”der ligner os”,  disponerer for en stille erosion af velfærdsstaten, der er på vej mod en konkurrencestat domineret af en præstationskultur, der ville være Luther fremmed.

14.15-15.00: Pause med kaffe og kage.

15.00-16.30. Opsamling på årets sommerhøjskole ved Jan Asmussen - samt musikalsk afslutning.  

Flere oplysninger kan fås hos sognepræst Dorothea Glöckner: mdg@km.dk eller 4172 8457.

Arrangør: Farum menighedsråd ved Dorothea Glöckner, John Frandsen og Jan Asmussen.