Du er her: 

Højskoledage i Stavnsholtkirken

31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på døren til slotskirken i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som forandrede europæisk kirke- og samfundsliv og fik verdenshis­torisk betydning.

Fejringen af reformationens 500-års jubilæum danner udgangspunkt for årets sommerhøjskole, der finder sted 22. - 24. september 2017 i Stavnsholtkirken og holdes under overskriften "Den fatale frihed – et reformatorisk blik på samtiden.”

På sommerhøjskolen vil vi tage jubilæet som anledning til at overveje, hvad der er vores evangelisk- lutherske arv – og hvordan den gør sig gældende i vores dagligdag, i samtiden og det aktuelle politiske liv.     

Højskoledagene tager udgangspunkt i et af de skrifter fra reformationstiden, der fik størst indflydelse: Luthers ”Om et kristenmenneskes frihed” fra 1520. Et menneske er, siger Luther, i sit indre fuldstændig frit af alle bånd og ikke underlagt nogen autoriteter. Luther forstår frihed som en afgørende forudsætning for, at vi overhovedet kan træffe valg, og at vi kan stå fast ved vores beslutninger og at vi ikke mindst kan tage deres konsekvenser på os. Frihed er frihed til noget.

Friheden tvinger os til at gå frem ad en vej, selvom vi ikke kender det næste skridt. Måske er det en afgrund, der ligger foran os. Frihed giver ingen form for sikkerhed. Heller ikke garanti for menneskelig retfærdighed og ej heller for menneskelig lighed. Det kan være ødelæggende at række ud efter friheden, både for den enkelte og fællesskabet.

I vores moderne verden opfatter vi friheden nærmest som en forpligtigelse til selvrealisering. Netop derved bliver den fatal. Men er det Luthers reformatoriske frihedssyn? Eller går Luthers opfattelse af friheden ud på noget andet - noget, som vi kan besinde os på og som kunne være et alternativ over for vores subjektivis­tiske og relativerende frigørelsesprojekter?

Luthers såkaldte ”Frihedsskrift” rummer dialektikken mellem autonomi og bundethed i korteste form. Dette dobbelte frihedssyn er højskolens tema.

Tilmeldingen til højskolen åbner 8. august. Læs mere om tilmelding her og se hele programmet her.