Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Triptykoner - fortælling i billeder

I dette projekt fordyber vi os i en bibelsk fortælling eller en række af bibelfortællinger og maler tre sammenhængende billeder over dem. Vi kan f.eks. arbejde med julefortællingen op mod jul eller påskeberetningen op mod påske, evt. udvidet med pinseberetningen.

Overskriften for arbejdet kan også være et tema, der forbinder nogle fortællinger i Det gamle Testamente og Det nye Testamente.

Indhold

I en vekselvirkning mellem fortælling, drama og tegning/maleri vil vi fremstille tre billeder af tre centrale begivenheder eller scener i fortællingerne. Værkerne tager form af triptykoner, der består af tre sammenhængende billeder. Man kender triptykoner fra mange kirker, hvor de traditionelt har været brugt som altertavler. De er også ramme om nogle moderne kunstneres arbejde.

Billederne kan fremstilles med akvarelstifter på akvarelpapir eller med akrylmaling på træplader. Males på træplader, kan projektet integreres med et projekt i sløjd, hvor triptykonets tre billedplader fremstilles.

Udbytte

  • Eleverne får et indgående kendskab til en eller flere bibelske fortællinger.
  • Eleverne sætter ord, form og farve på de stemninger og følelser som fortællingen udtrykker. 
  • Den billedlige tredeling af fortællingen styrker fornemmelsen for fortællingens forløb og højdepunkter.
  • Arbejdet med fortællingen i billeder udfordrer eleverne til at fortolke fortællingen og give den et individuelt udtryk.
  • Eleverne fordyber sig i en særlig billedkunstteknik efter aftale med skolens underviser.

Målgruppe: 1. - 7. klasse
Fag: Kristendom, dansk, billedkunst, sløjd
Tidsforbrug: 5 - 6 timer
Sted: Kirken eller skolen
Periode: Hele året, men bedst op til jul eller påske
Underviser: Kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær  

Projektet er gratis og henvender sig til alle skoler i Farum.

Læringsmål:

Projektet er udviklet med henblik på at opfylde flere af læringsmålene på de forskellige klassetrin og i de forskellige fag som projektet dækker. Ved tilmelding tilsendes læringsmålene for det relevante klassetrin/de relevante fag ligesom projektet tilpasses den aktuelle klasse i samarbejde med læreren.