Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Kirkerummet fortæller historie

Alle klasser indbydes til at besøge kirken og blive introduceret til kirkerummet og høre nogle centrale bibelhistorier, der knytter sig til kirkerummet og dets inventar.

Indhold

  • Vi taler om kirkebygningens historie og dens opbygning og forandring gennem tiden.
  • Vi går på opdagelse i kirkerummet og hører om ritualer og hvad inventar og genstande bruges til i gudstjenestens liturgi og i ritualer.
  • Nogle centrale bibelhistorier genfortælles med udgangspunkt i alter, døbefont og prædikestol.
  • Eventuelle tilvalg: Længere forløb kan desuden indeholde praktisk arbejde i design/billedkunst/sløjd med at tegne eller bygge en mini-kirke. Dette kan kombineres med et tema i kristendomskundskab om hellige rum. Det er også muligt at undersøge Stavnsholtkirkens arkitektur som led i matematikundervisningen. Stavnsholtkirken er tegnet af Johan Spreckelsen, der inddrog tal i naturen og de platoniske legemer i sine tegninger.

Målgruppe: 0. - 7. klasse (afhængig af det aftalte indhold).
Fag: Kristendom, dansk, historie og eventuelt billedkunst, sløjd eller matematik
Lektioner: 1 – 3 dobbelttimer afhængig af det aftalte indhold
Sted: Farum Kirke eller Stavnsholtkirken
Periode: Hele skoleåret
Underviser: Kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær  

Projektet er gratis og henvender sig til alle skoler i Farum.