Kirkerummet fortæller historie

Alle klasser indbydes til at besøge kirken og blive introduceret til kirkerummet og dets indretning. Vi går på opdagelse i kirken og hører hvad inventar og genstande bruges til i gudstjenestens liturgi og ritualer. Nogle centrale bibelhistorier genfortælles med udgangspunkt i alter, døbefont og prædikestol.

Længere forløb kan desuden indeholde praktisk arbejde i design/billedkunst/sløjd/matematik med at bygge modeller af kirker og undersøge, hvad der gør en bygning til en kirke.

Det er også muligt at undersøge Stavnsholtkirkens arkitektur som led i matematikundervisningen. Stavnsholtkirken er tegnet af Johan Spreckelsen, der inddrog tal i naturen og de platoniske legemer i sine tegninger. Baggrundsmateriale tilbydes.

Indhold og form aftales med kirkens underviser.

Projekt: Kirkerummet fortæller historie
Målgruppe
: 0. - 10. klasse
Fag: Kristendom, dansk, eventuelt matematik, billedkunst, håndværk og design
Lektioner: 1 – 3 dobbelttimer
Sted: Kirken
Periode: Hele skoleåret
Kirkens underviser: Kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær eller sognepræst Jan Asmussen