Kirkerummet fortæller historie

Alle klasser indbydes til at besøge kirken og blive introduceret til kirkerummet og høre nogle centrale bibelhistorier, der knytter sig til kirkerummet og dets inventar.

Indhold

  • Vi taler om kirkebygningens historie og dens opbygning og forandring gennem tiden.
  • Vi går på opdagelse i kirkerummet og hører om ritualer og hvad inventar og genstande bruges til i gudstjenestens liturgi og i ritualer.
  • Nogle centrale bibelhistorier genfortælles med udgangspunkt i alter, døbefont og prædikestol.
  • Eventuelle tilvalg: Længere forløb kan desuden indeholde praktisk arbejde i design/billedkunst/sløjd med at tegne eller bygge en mini-kirke. Dette kan kombineres med et tema i kristendomskundskab om hellige rum. Det er også muligt at undersøge Stavnsholtkirkens arkitektur som led i matematikundervisningen. Stavnsholtkirken er tegnet af Johan Spreckelsen, der inddrog tal i naturen og de platoniske legemer i sine tegninger.

Målgruppe: 0. - 7. klasse (afhængig af det aftalte indhold).
Fag: Kristendom, dansk, historie og eventuelt billedkunst, sløjd eller matematik
Lektioner: 1 – 3 dobbelttimer afhængig af det aftalte indhold
Sted: Farum Kirke eller Stavnsholtkirken
Periode: Hele skoleåret
Underviser: Kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær  

Projektet er gratis og henvender sig til alle skoler i Farum.