Englesang - et salmesangsprojekt op til jul

Et af målene med salmesangsprojektet er at give børnene et kendskab til salmernes betydning og til deres placering i den danske historie og tradition. Salmerne er stor poesi og rummer smukke eksempler på, hvordan man kan lege med ord og betydninger. Samtidig formidler de kulturhistorie og udgør en vigtig del af danskernes tro og tænkning gennem århundreder.

Projektet ”Englesang – et salmesangsprojekt” lægger op til, at eleverne gennem fortælling, billedkunst, sang og musik fordyber sig i salmerne og i billedet af engle gennem tiderne, både kulturhistorisk og religiøst. De seks udvalgte salmer hører særligt hjemme i advents- og juletiden og står helt centralt i den danske salmeskat.

De tilmeldte klasser mødes til finale i Stavnsholtkirken en formiddagen i uge 48. Her forbereder kirken en festlig afslutning på projektet blandt andet med udstilling af de deltagende klassers værker.

Projekt: Englesang – et salmesangsprojekt op til jul
Målgruppe: 4. - 5. klasse
Fag: Musik, Kristendom, dansk, billedkunst, håndværk og design
Lektioner: Aftales nærmere
Sted: Skolen og kirken
Periode: Oktober-november
Undervisere: Sognepræst Jan Asmussen og kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær

4.A på Marie Kruses Skole december 2016