Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Menighedsrådet

Menighedsrådet er det demokratisk valgte styrende organ, der har ansvaret for, at menighedslivet i Farum Sogn kan udfolde sig på bedste måde.

Menighedsrådet vælger præster, leder et stort personale, har ansvaret for kirkebygninger og tjenesteboliger, driver en stor kirkegård og bidrager på forskellig vis til at sætte rammerne for de aktiviteter, der udgår fra kirkerne.

Menighedsrådets arbejde er organiseret i en række udvalg med hver sit ansvarsområde.

Det samlede menighedsråd holder møde den sidste onsdag i måneden i Stavnsholtkirken. Der er offentlig adgang til menighedsrådsmøderne.