Farum Kirkegårde

Brian Worm Jensen
Kirkegårdsleder

Daglig arbejdsledelse på
kirkegården,personaleledelse,
økonomistyring mm.

Telefon: 4172 8461
bwj@farumkirkegaard.dk

 

 

Anette Bindslev
Kirkegårdssekretær


Telefon: 7027 2595
Direkte: 4172 8462
anette@farumkirkegaard.dk

 

 

Anja Nielsen
Kirkegårdsgartner - PÅ ORLOV

Telefon: 4172 8463
Email: gartner@farumkirkegaard.dk

 

 

Pelle Meelby Larsen
Kirkegårdsgartner

Telefon: 4172 8468
Email: gartner@farumkirkegaard.dk

 

 

Lene Valsgaard Hansen
Kirkegårdsgartner

Telefon: 4172 8467
Email: gartner@farumkirkegaard.dk

 

 

Lars Vedel
Kirkegårdsgartner

Telefon: 4172 8470
Email: gartner@farumkirkegaard.dk

 

 

Claes Frost
Kirkegårdsgartner

Telefon: 4172 8466
Email: gartner@farumkirkegaard.dk

 

 

Maria Lohse
Kirkegårdsgartner - PÅ ORLOV

Telefon: 4172 8469
Email: gartner@farumkirkegaard.dk

 

 

Lisbeth Kjær  - barselsvikar indtil juni 2018
Kirkegårdsgartner

Telefon: 4172 8469
Email: gartner@farumkirkegaard.dk

 

 

Kirstine Duus - barselsvikar indtil 1/9
Kirkegårdsgartner

Telefon: 4172 8463
Email: gartner@farumkirkegaard.dk