Du er her: 

Administration

Johanne Møller Sørensen
Administrationschef 

Telefon: 41 72 84 52
E-mail: jms@farumsogn.dk 


Anne Marie Laustsen
Kordegn

Telefon: 7027 2585
E-mail: amla@km.dk

Træffes på kirkekontoret
mandag-fredag 9.00 - 13.00