Job i Farum Sogn

KORDEGN


Da vores kordegn har valgt at gå på pension, søger vi en ny kordegn.

Stillingen er på fuld tid (37 t/u) og er ledig til besættelse snarest muligt. Farum Sogn er et af landets største med over 20.000 indbyggere og godt og vel 13.000 medlemmer af folkekirken. Kirkekontoret passes af én kordegn. Der er fem præster, en stor medarbejdergruppe og et aktivt menighedsråd, som alle bidrager til et meget højt aktivitetsniveau. Læs mere på www.farumsogn.dk Kirkekontoret er beliggende i Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25 i Farum. Arbejdstiden ligger mandag-fredag med mulighed for flekstid under hensyntagen til den daglige åbningstid ml. 9.00 – 13.00.


Kordegnens vigtigste opgaver er:                             

 • Betjening af kirkekontoret
 • Kirkelig og civil personregistrering
 • Koordinering og kommunikation med præster, bedemænd og diverse                              personalegrupper om kirkelige handlinger og gudstjenester
 • Personaleadministrative og andre administrative funktioner i relation til sognets administrationschef.


Vi forventer, at vores nye medarbejder

 • har uddannelse i og erfaring med personregistrering og arbejdet på et kirkekontor
 • eller har god erfaring fra lignende stillinger og er villig til hurtigst muligt at tage den                       nødvendige uddannelse i personregistrering
 • har stærke IT-kompetencer
 • har gode dansk- og engelskkundskaber
 • har flair for administrative opgaver
 • er selvstændig og initiativrig
 • er god til at planlægge og prioritere sine arbejdsopgaver
 • er serviceorienteret og imødekommende
 • har gode samarbejdsevner
 • er robust og kan klare en travl og ofte uforudsigelig hverdag.


Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomsten, organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se mere på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er placeret i løngruppe 2 med en årlig intervalløn mellem kr. 277.257,80 - kr. 367.366,59. Placering inden for intervallet forhandles ud fra erfaring og kompetencer. Hertil kommer rådighedstillæg af kr. 32.894,56 årligt.  

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der skal i så fald ske en forhandling mellem Kirkeministeriet og den faglige organisation.

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 2 stk. 3 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er 3 måneders prøvetid. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til administrationschef Johanne Møller Sørensen på telefon 41 72 84 52 eller e-mail: jms@farumsogn.dk.

Ansøgning og relevante bilag stiles til ansættelsesudvalget og sendes til 7414fortrolig@sogn.dk senest fredag 26. januar kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted fredag 2. februar. Der vil blive indhentet referencer, og der kan indgå persontest i ansættelsesprocessen.  

Kirkekontoret
Stavnsholtvej 25
3520 Farum
Tlf. 7027 2585

Åbningstid: Mandag - fredag 9 - 13