Tillykke med jeres barn!

Forældre til et nyfødt barn skal anmelde fødslen til kirkekontoret i det sogn, hvor den nybagte mor har bopæl. Det skal ifølge loven ske senest 14 dage efter fødslen.

Når det gælder fødsler er kirkekontoretet et offentligt kontor: Det vil sige, at også forældre, der ikke er medlem af Folkekirken eller som er medlem af andre religiøse samfund skal anmelde fødslen til kirkekontoret.

Kirkekontoret skal bruge disse papirer:
1. Barnets fødselsanmeldelse (udleveres af fødeafdelingen/jordemoderen)
2. Eventuel omsorgs- og ansvarserklæring, hvis forældene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed.

Både fødselsanmeldelse og omsorgs- og ansvarserklæring kan findes på personregistrering.dk.

Hvis forældrene ikke er danske statsborgere eller EU-borgere skal kopi af opholdstilladelse, pas eller indfødsretsbevis medbringes.

Hvad skal barnet hedde?

Alle børn skal være navngivet inden 6 måneder. Henvendelse kan ske til kirkekontoret.
Hos Ankestyrelsen findes lister med godkendte fornavne.

Skal barnet døbes?

Tidspunkt for dåb kan aftales med kirkekontoret, der henviser til den præst, der har den pågældende gudstjeneste. Man kan også kigge i gudstjenesteplanen og henvende sig direkte til præsten og aftale en samtale forud for dåben.

Et dåbsbarn skal have mindst to faddere plus den, der bærer barnet (gudmor/gudfar). Sidstnævnte kan være en af forældrene. For at kunne blive fadder eller gudmor/gudfar skal man selv være døbt.

Tidspunktet for dåb i Farum Sogn

Barnedåb finder som udgangspunkt sted i søndagens gudstjeneste. Find gudstjenestelisten her. Der er også mulighed for at holde barnedåb ved dåbsgudstjenester om lørdagen. Se datoerne her.

Dåbsritualet

Der er enkeltheder i dåbsritualet, som afviger fra præst til præst. Det autoriserede dåbsritual kan læses på Folkekirken.dk.

Kirkekontoret
Stavnsholtvej 25
3520 Farum
Tlf. 7027 2585

Åbningstid: Mandag - fredag 9 - 13