Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Begravelse og bisættelse

Ved begravelsen/bisættelsen hjælper ritualerne de efterladte gennem afskeden med den, som er død. I kirken holdes en gudstjeneste, der ser tilbage med taknemmelighed og fremad med håb. Hvis man skal sige med ét ord, hvad begravelsen går ud på, må dette ord være trøst.

Tidspunktet for begravelsen/bisættelsen aftales enten direkte med en præst eller gennem bedemanden. Begravelser og bisættelser holdes på alle ugens hverdage. Præsten har en samtale med de pårørende, hvor der aftales salmer, og hvor præsten får kendskab til afdøde.

Alle folkekirkemedlemmer, som bor i Farum eller har tilknytning til sognet, kan blive begravet/bisat fra Farums kirker og enhver har ret til at blive jordfæstet på Farum Kirkegård.

Ved at kontakte kirkegårdskontoret kan man aftale besigtigelse af kirkegården med henblik på at vælge et gravsted til kiste eller urne. Her kan man også træffe aftale om eventuel pleje af gravstedet. Ved bisættelser, der ikke finder sted i ukendt fællesgrav, kontakter kirkegården den pårørende, når urnen er ankommet til kirkegården. De pårørende bliver spurgt, om de har lyst til at være med ved urnenedsættelsen.

Hvor det ønskes, kan præsten holde kontakt med de efterladte efter dødsfaldet.

Læs mere om Farum kirkegård

Kontakt en præst

Kontakt

Kirkekontoret
Stavnsholtvej 25
3520 Farum
Tlf. 7027 2585
Åbningstid: Mandag - fredag 9 - 13

Kirkegårdskontoret
Kålundsvej 33B
3520Farum
Tlf. 7027 2595
Åbeningstid: Mandag - fredag 12.30 - 14

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Både begravelse og bisættelse starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis der er specielle ønsker til salmer eller andet, kan man tale med præsten om til samtalen inden.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

I Farum Sogn ligger Farum Kirke i forbindelse med kirkegården.