Vedtægter og ordensreglement

Kirkegården drives efter nogle generelle vedtægter, der kan downloades her

For de enkelte afdelinger på Ny kirkegård er der udformet særlige vedtægter. De særlige vedtægter kan downloades under beskrivelserne af de enkelte afdelinger på Ny kirkegård - se her