Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Priser

Der er forskellige udgifter forbundet med at være indehaver af et gravsted:

  1. Betaling for erhvervelse er et obligatorisk engangsbeløb
  2. Betaling for vedligehold - hvis man ikke selv tager ansvar for vedligeholdelse
  3. Betaling for eventuel ekstra pyntning - hvis man ønsker det

1. Betaling for erhvervelse

Man betaler for erhvervelse af gravstedet for en periode på 10 år for urnegravsteder og 25 år for kistegravsteder. Priserne varierer afhængig af hvilket gravsted man vælger og hvilke ydelser, der følger med. Man kan forlænge perioden, når den udløber.

Find priser for erhvervelse af gravsteder på hele kirkegården her

2. Betaling for pleje og vedligeholdelse

Kirkegårdens gartnere kan mod betaling pleje og vedligeholde gravstedet.

Her skal man vælge mellem:

  • en gravstedsaftale med årlig betaling eller
  • en flerårig gravstedsaftale


I en flerårig gravstedsaftale kan man vælge at betale et engangsbeløb for vedligeholdelse af gravstedet de næste 10, 20 eller 25 år. Priserne for vedligeholdelse afhænger af gravstedets størrelse.

Find priser for vedligeholdelse på de forskellige afdelinger i kirkegården her


Man skal ikke betale kirkegården for at vedligeholde gravstedet, hvis man enten:

  • passer gravstedet selv, eller
  • erhverver et gravsted, hvor vedligeholdelse er inkluderet i prisen for erhvervelse. Vedligeholdelse er inkluderet i prisen i gravsteder på Ny kirkegård i afdeling A-urnehaverne og afdelingerne C2, C4, E1, E2, F3, G1, G2, H1 og H2 samt på Kapelplænen på Gammel Kirkegård.


Der er forskel på hvordan gravstederne skal passes og hvordan man må pynte gravstedet med blomster m.m. Hvis man gerne vil passe gravstedet selv, er det derfor vigtigt at vælge et gravsted, hvor det er tilladt at sætte blomster og planter i den udstrækning, man har lyst og ressourcer til. 

Alle afdelinger har deres egne vedtægter, hvor det er beskrevet hvordan gravene skal vedligeholdes og hvordan de kan pyntes - find vedtægterne her

Det er vigtigt at være realistisk og ikke binde sig til at vedligeholde et gravsted selv, som vil medføre mere arbejde end man kan overkomme.

3. Betaling for eventuel ekstra pyntning

På Gammel Kirkegård og på Ny Kirkegård i afdelingerne A-Æblelunden, B, C1, C2, C3, D og F kan man desuden betale for at få sat sæsonblomster og dækket med gran om efteråret inden frosten sætter ind.