Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Ny Kirkegård

Ny kirkegård er opdelt i forskellige afdelinger, der er beplantet og indrettet på hver deres måde. Her er der mulighed for at finde det rum og de særlige gravstedstyper som man befinder sig bedst med.

For alle gravstederne på Ny kirkegård gælder særlige vedtægter, der kan downloades under beskrivelsen af de enkelte afdelinger nedenfor.

 

Æblelunden


Æblelunden rummer både urnegravsteder med fællesanlæg og de traditionelle kistegrave med hæk og perlestensgange. Urnehaverne er udformet som små haver, omkranset af avnbøghække. Den bagerste del af gravstedet henligger som et tilplantet bed, og den forreste del henligger i græs.

For Æblelundens kistegravpladser gælder de generelle vedtægter

Særlige vedtægter for Urnehaverne i Æblelunden

 

Ahornlunden afd. B

Gravstederne ligger spredt mellem rhododendronbede med magnolietræer og en smuk gruppe ahorntræer også kaldet ildløn. De indre gangarealer er udlagt i græs. Gravstederne kan både anvendes til nedsættelse af kister og urner.

Særlige vedtægter for Ahornlunden

 

Tjørnelunden afd. C1

Gravstederne ligger placeret rundt om forskellige firkantede fællesbede med tjørn og magnolie. De indre gangarealer er udlagt i græs. Afdelingen indeholder både kiste- og urnegravsteder, og urnerne nedsættes efter kirkegårdens kortsystem.

Særlige vedtægter for Tjørnelunden

 

Takshaven afd. C2

Takshaven er udformet som små urnehaver, omkranset af taks med rhododendron som baghæk. De indre gangarealer er udlagt i græs. Afdelingen indeholder kun urnegravsteder.

Særlige vedtægter for Takshaven

 

Rhododendronlunden afd. C3

Gravstederne ligger placeret rundt om firkantede fællesbede med rhododendron og magnolie. De indre gangarealer er udlagt i græs. Afdelingen indeholder urnegravsteder.

Særlige vedtægter for Rhododendronlunden

 

Waldsteiniahaven afd. C4

Waldsteiniahaven er udformet som en stedsegrøn urnehave, bestående af waldsteinia/ guldjordbær og påskeliljer. De indre gangarealer er udlagt i slotsgrus, omkranset af to brede græsgange. Afdelingen indeholder kun urnegravsteder.

I denne afdeling er gravstedet kendt, men uden nogen synlig markering. Det er muligt at deltage i urnenedsættelsen, eller få udpeget stedet, hvor urnen er nedsat. Det kan bruges som familiegravsted, og gravstedet kan fornyes eller videreføres i familien efter fredningstiden.

Særlige vedtægter for Waldsteiniahaven

 

Magnolielunden afd. D

Gravstederne ligger spredt mellem rhododendronbede med magnolietræer og andre småtræer. De indre gangarealer er udlagt i græs.

Gravstederne kan både anvendes til nedsættelse af kister og urner. Alle gravstederne har status som kistegravsteder, idet arealet er udlagt til dette. Priserne følger derfor den regulativmæssige takst for kistegravsteder.

Særlige vedtægter for Magnolielunden

 

Birkelunden afd. E1

I Birkelunden afd. E1 ligger gravstederne som græsgrave i en fælles plæne med gravsten af liggende stenplader. Afdelingen indeholder kun kistegravsteder.

Særlige vedtægter for Birkelunden afd. E1

 

Birkelunden afd. E2

I Birkelunden afd. E2 ligger gravstederne som græsgrave i en fælles plæne uden gravsten eller anden markering af gravstederne. Afdelingen indeholder kun kistegravsteder.

Der er ingen særlige vedtægter for Birkelunden afd. E2.

Download anmodning om kistefællesgrav

 

Kvadrathaverne afd. F

Gravstederne ligger som individuelle grave i et kvadratisk mønster. De indre gangarealer er udlagt i perlesten. Afdelingen er delt i to sektioner og er forbeholdt nedsættelse af urner.

Særlige vedtægter for Kvadrathaverne

 

Anonym fællesgrav afd. F1

I Anonym fællesgrav afd. F1 fremstår urnegravstederne som græsgrave i en fælles plæne. Gravstederne er ukendte og blomster må kun lægges på de særlige udlægningsplader.

Se de særlige betingelser for Anonym fællesgrav afd. F1

 

Kendt fællesgrav afd. G2

Urnegravstedet fremstår som en græsgrav i en fælles plæne. Gravstedet er kendt, men uden synlig markering, bortset fra en nummersten. Det er muligt at deltage i urnenedsættelsen, eller få udpeget stedet, hvor urnen er nedsat. Gravstedet kan bruges som familiegravsted og kan fornyes eller videreføres i familien efter fredningstidens ophør.

Særlige vedtægter for kendt fællesgrav

 

Urnegræsgravene afd. G1 og F3

Urnegravstedet fremstår som en græsgrav i en fælles plæne med gravsten af liggende stenplader.

Særlige vedtægter for Urnegræsgravene

 

Egelunden - afd. H1 og H2

Afdelingen er udformet som en egelund med kantede linier af takshække. Gravstederne ligger med rygkant til disse hække, hvor den bagerste del af gravstedet henligger som et bed, og den yderste del henligger i græs. De indre gangarealer er udlagt i græs.

Særlige vedtægter for Egelunden