Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Bisættelse/begravelse

Ved en begravelse eller bisættelse hjælper ritualerne de efterladte gennem afskeden med den, som er død. I kirken holdes en gudstjeneste, der ser tilbage med taknemmelighed og fremad med håb. Hvis man skal sige med ét ord, hvad begravelsen går ud på, må dette ord være trøst.

Tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen aftales enten direkte med en præst eller gennem bedemanden. Præsten har en samtale med de pårørende, hvor der aftales salmer, og hvor præsten får kendskab til afdøde.

Kirkegården er for alle

Der er flere måder at bruge kirkegården på. Folkekirkemedlemmer, som bor i Farum eller har tilknytning til sognet, kan blive begravet/bisat fra Farums kirker. Der kan holdes begravelser og bisættelser fra tirsdag til lørdag. Alle kan blive jordfæstet på Farum Kirkegård, også borgere, der ikke er medlem af Folkekirken.

Ved at kontakte kirkegårdskontoret kan man aftale besigtigelse af kirkegården med henblik på at vælge et gravsted til kiste eller urne. Her kan man også træffe aftale om eventuel pleje af gravstedet. Ved bisættelser, der ikke finder sted i ukendt fællesgrav, kontakter kirkegården den pårørende, når urnen er ankommet til kirkegården. De pårørende bliver spurgt, om de har lyst til at være med ved urnenedsættelsen. De pårørende er velkomne til at kontakte præsten, hvis de ønsker han/hun er med ved urnenedsættelsen. Hvor det ønskes, kan de pårørende have opfølgende samtaler med præsten efter bisættelsen/begravelsen.