Børnerytmik og salmesang i Stavnsholtkirken

Alle børn mellem 1 og 5 år og deres voksne er velkomne til Børnerytmik og salmesang i Stavnsholtkirken. Vi synger gamle og nye børnesange og laver sanglege, bruger rytmeinstrumenter og synger, leger, danser, tramper og hygger til nogle gode salmer. Det hele sker i en vekselvirkning mellem sange, der giver ro og sange, hvor vi får mere sved på panden.

Tidspunkt

Undervisningen foregår onsdage 16.30 - 17.15 fra slutningen af august til starten af juni, bortset fra i skolernes ferier. Opstart efter sommerferien annonceres her på hjemmesiden.

NB. Børnerytmik holder ferie i alle skolernes ferier: Sommerferie, efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

Underviseren

Undervisningen varetages af kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær, der har flere års erfaring med Babyrytmik og salmesang og startede Børnerytmik og salmesang op i Stavnsholtkirken i foråret 2013. Hun har modtaget musikundervisning på blandt andet Sjællands Kirkemusikskole, Rytmisk Center København og har spillet i barokensemble og balkanorkester m.m.. 

Tilmelding

Det er ikke nødvendigt at være tilmeldt for at deltage. Det er dog en god idé at stå på listen, så man kan få særlige invitationer til rytmikafslutninger med spisning og eventuelle aflysninger.

Tilmeld her 

Hør mere hos

Kirke- og kulturmedabejder Doris Pihl Linkenkær
Tlf. 41 72 84 53
dpl@farumsogn.dk.