Du er her: 

Korliv for børn i Farum Sogn

Farum Sogn har siden 2011 tilbud undervisning i korsang for børn. Fra og med sommer 2018 vil der både være et tilbud til de yngste fra 6 til 9 år om at synge i SPIREKOR og til de ældste fra 4. til 8. klasse om at synge i JUNIORKOR.

Begge kor ledes af Eja Scharling, der har over 20 års erfaring som børnekorleder.

Juniorkor

Juniorkoret henvender sig til piger fra 4. til 8. kl. som elsker at synge.

Du er velkommen til den første korprøve efter sommerferien onsdag 15. august. Her vil vi som noget nyt laver en foresyngning, dvs. at du synger en enkelt børnesang. Det handler om musikalitet og stemmetype.

Hvad laver vi til kor?

  • Vi synger enstemmigt og flerstemmigt, lærer noder, danser og bevæger os til musikken og træner at optræde.
  • Vi hygger os og har det sjovt. 
  • Der er saftevand og kiks hver gang.

Vores første optræden er en fredag eftermiddag i kirken. Derefter gælder det Lucia både i kirken og på Bytorvet. Til foråret 2019 vil vi stile mod en påskemusical sammen med spirekoret.

I maj skal vi udenlands, helt til Nordtyskland på en weekendtur.

Praktisk info

Vi øver hver onsdag kl. 15.30 - 17 i Stavnsholtkirken. 

Spirekor

Onsdag 15. august starter vi et nyt spirekor ved Farum kirke.  Alle børn fra 6 til 9 år er velkomne. 

Hvad laver vi til kor? 

  • Vi starter med et glas saftevand og kiks. 
  • Vi synger mange forskellige slags sange og leger og danser. Vi lærer lidt om noder og lærer at bruges stemmen rigtigt.
  • Vi optræder i kirken.

Praktisk info

Koret øver hver onsdag fra kl. 14 til 14.45 i Den fredede længe ved Farum Kirke lige foran den gamle præstegård.