Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 
onsdag05aug2020

Studiekreds: Johann Sebastian Bachs Johannespassion

onsdag05aug2020 kl. 19:30 - 21:30

Studiekredsen er en del af en række af studiekredse om J. S. Bachs Johannespassion. Studiekredsen ledes af kirkens organister John Frandsen og Troels Roland og sognepræst Dorothea Glöckner. Kirkens sangere medvirker.

Alle studiekredse finder sted i pejsestuen i Stavnsholtkirken. 

Denne aften i studiekredsen er flyttet fra 12. marts 2020 hvor den blev aflyst pga. faren for corona-smitte.

Bemærk, at studiekredsen også er flyttet fra Præstegårdslængerne til Stavnsholtkirken.

Temaet for den tredje aften i studiekredsen, 5. august:

”Jesus, Guds lam” – et centralt motiv i Johannesevangeliet. Antijudaisme i Johannesevangeliet.  Johannespassion 2. del / III: Jesus foran Pilatus.  

Indledning til studiekredsen

J. S. Bachs Johannespassion er et mesterværk i musikalsk og teologisk henseende. Til forskel fra de andre evangelier er det netop i Johannesevangeliet, at Jesus fremstilles som den, der aktiv styrer begivenhederne under hans tilfangetagelse og de følgende lidelser. Mens de andre evangelister beretter om Jesu skrig på korset: ”Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig?”,  overleverer Johannesevangeliet som Jesu sidste ord: ”Det er fuldbragt.”

I en række af fire aftener vil vi lytte til Bachs musik, høre om dens tilblivelseshistorie og dens baggrund. Desuden vil vi drøfte de kapitler i Johannesevangeliet, der omhandler Jesu lidelseshistorie, hans korsfæstelse og herliggørelse. Gennem musikken og bibelske tekster kan vi reflektere over Jesu lidelser og blive mere fortrolige med to fremstående dele af vores kristne kulturarv: Bachs musik og Johannesevangeliets teologi. 

De enkelte aftener har følgende struktur:   

Del I: Om Johannesevangeliet (ved Dorothea Glöckner) 

Kaffepause

Del II: Om Johannespassionen (ved kirkens organister og evt. sangere)  

Læs mere på farumsogn.dk