Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 
fredag25jan2019

Fredagsmøde: Asta Grundtvig

fredag25jan2019 kl. 14:30 - 16:30

Stavnsholtkirken åbner dørene for fredagsmøde med foredrag ved Lars Thorkild Bjørn om Grundtvigs sidste hustru, Asta - en "ukendt", men stærk kvinde med stor indflydelse. Mange af N. F. S. Grundtvigs venner blev nok overrasket, ja nogle endog chokeret da de i april 1858 erfarede at Vartov­præsten, folketingsmanden og salme­digteren blev gift for tredje gang. Den snart 75-årige enkemand indgik ægteskab med den 32-årige enke, kam­merherreinde Asta Reedtz, født komtesse Frijs. Hun medbragte fire mindreårige børn fra sit første ægteskab med kammerherre og senere udenrigs­minister Holger Reedtz fra Palsgaard. 

Men denne unge enke blev en opofrende hustru for den gamle Grundtvig. De fik godt 15 år sammen og hun skænkede ham en lille datter - hans femte barn, der blev opkaldet efter hans tre hustruer: Asta Marie Elisabeth. 

Snart skulle det dog vise sig, at den nye pastorinde Grundtvig kunne mere end sit Fadervor. Hun åbnede gæstfrit dørene på vid gab i deres nye hjem i villa "Gladhjem" for alle, der ville besøge "Den Gamle" og lytte til hans budskab. Her var alle lige velkommen - studerende, soldater, højskoleelever, kunstnere, rigs­dagsmænd, håndværkere, højskolefolk, præster og bønder. I den grundtvigske storfamilie rådede der med digterpræst­ens egne ord "et jævnt og muntert, virk­somt liv på jord".

Foredragsholderen, Lars Thorkiid Bjørn, har siden 1982 holdt knap 1000 Grundtvig-foredrag overalt i Danmark, men også i Norden, ja sågar i Polen.