Du er her: 
onsdag17jan2018

Studiekreds om Jobs Bog: Job i Biblen

onsdag17jan2018 kl. 19:30 - 22:00

Jobs Bog er et litterært mesterværk Det Gamle Testamente, der omtrent kan dateres til omkring år 650 f.Kr.

Tekstens handling er velkendt. Den lykkelige og fromme Job bliver midtpunkt i et væddemål mellem Gud og Satan: hvordan vil Job reagere, hvis han en dag mister hele sin ejendom, sin familie og sit helbred? Så vil det vise sig, om Job kun var from, fordi han var lykkelig og havde det godt. Under de prøvelser, Job gennemgår, kommer hans venner på besøg med mere eller mindre gode råd og bud på, hvorfor lidelsen ramte Job.

Til slut melder Gud selv sig i handlingen i en farvemættet, stort orkestreret præsentation af sin skabermagt. Job får ikke sit gamle liv tilbage, men han får et andet liv - og en hel del at tænke over.

I rækkens første aften præsenteres teksten, og de mest interessante passager trækkes frem. Desuden præsenteres det verdensbillede, der ligger bag teksten: forholdet mellem Gud og Satan og den indflydelse, Jobs Bog har fået fra andre nærorientalske tekster og skabelsesmyter. Genremæssigt henregnes Jobs Bog til bibelens såkaldte ”visdomslitteratur” - hvad er det i grunden? Forhåbentlig resulterer præsentationen i, at deltagerne får lyst til at læse Jobs Bog derhjemme.

Alle studiekredsens møder og arrangementer foregår i Stavnsholtkirken og ledes af Jan Asmussen.