Minikonfirmand 2018

Alle børn i Farum, der går i 3. klasse, får nu mulighed for at blive minikonfirmander! Det starter i slutningen af maj 2018, og det er nu, man skal melde sig, hvis man vil være med.

Hvornår?

Minikonfirmandforløbet ligger mellem 15 og 16.30 en torsdag om ugen og strækker sig over 6 uger. Der sluttes af med et arrangement for forældre og børn.  

Torsdag 17/5, 24/5, 31/5
Torsdag 7/6, 14/6 og 21/6

Minikonfirmand - hvad er det?

Måske har du hørt om det fra andre, som har prøvet at være med. Det handler om alt det, man gør i en kirke - og hvad det betyder. Vi skal også lege, arbejde med ler, udforske de hemmelig kroge i kirken og kirketårnet mange andre ting. Vi hører sjove og spændende historier, synger og snakker, tegner og maler.  Meget af det kommer til at foregå udendørs.

Er dette mon noget for dig? Det håber vi! 

Minikonfirmander i hele kirken

I mere end 500 af landets kirker findes et tilbud til børn i 3./4. klasse, den såkaldte "indledende konfirmationsforberedelse". Også i Farum har vi i mange år tilbudt alle børn i 3. klasse undervisning i kirke og kristendom.

Timerne har forbindelse med konfirmationsforberedelsen i 8. skoleår, men skal ses som et selvstændigt stykke kristendomsformidling til børn i 9-10 års alderen. 

Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider og bibelhistorier, som findes i vores kultur. Minikonfirmandundervisningen tager den opgave op. Der skal være plads til alle børnenes spørgsmål og tanker, leg og aktivitet.

Der oprettes to hold i årets løb, forsommer og efterår. På forsommerholdet 2018 undervises børnene af sognepræst Jan Asmussen.

Vi sørger for lidt at spise og en forfriskning. Derefter introduceres dagens emne i form af fortælling, hvorefter børnene arbejder med musik og sang, billedkunst, leg eller teater alt efter emnet og børnenes lyst.

Som ved kirkens øvrige aktiviteter er det gratis at være med. Deltagelse i minikonfirmand-forløbet er ikke betingelse for senere hen at gå til den egentlige konfirmationsforberedelse.

Rent praktisk omkring transporten fra skole til kirke

Farum Sogn organiserer en "cykeltaxa" når tilmeldingen er afsluttet. 

Tilmelding

Skriv en mail til kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær på dpl@farumsogn.dk med følgende informationer:

  • Barnets navn
  • Skole og klasse 
  • Forældrenavn og adresse
  • Mail
  • Mobilnummer barn eller forældre
  • Fritidsordning/klub

Har du spørgsmål, så kontakt Jan Asmussen på tlf 44950115 eller jsas@km.dk