Sommerudflugt til Fyn: Kerteminde, Johannes Larsen og Nyborg Slot

Landskabs- og fuglemaleren Johannes Larsen er i centrum for sognets årlige udflugt, der går til Kerteminde og Østfyn.

Vi skal se Møllebakken i Kerteminde, hvor kunstnerens atelier og bolig er omdannet til museum.

Efter frokost i en restaurant på Kerteminde Havn kører vi en runde på Hindsholm, i hvis fjorde og vige Johannes Larsen fandt motiver til krappe bølger, rullende skyer og de allestedsnærværende fugle, der myldrer på hans malerier og på væggene i kunstnerboligen på Møllebakken.

På hjemvejen besigtiger vi Nyborg Slot, der i 1500-tallet var residens for reformationens konge Christian den Tredje. Vi skal se særudstillingen om reformationen. Hvis Wittenberg er den åndelige hovedstad for Reformationen, så er Nyborg den verdslige hovedstad, residensby for det protestantiske Europas mest magtfulde fyrste – den danske konge. Det er en af de helt centrale fortællinger i verdensarvsfortællingen omkring Nyborg Slot og by.

Forårsudflugten arrangeres i år af sognepræsterne Anne Have Christensen og Jan Asmussen.  

Tid og sted

Afgang fra Farum Kirke fredag 16. juni 7.45 og fra Stavnsholtkirken 8.00. Hjemkomst ca. 19.00.  

Tilmelding

Man kan tilmelde sig fra onsdag 17. maj og så længe der er plads. Tilmeld på kirkekontoret hverdage mellem 9 og 13 eller per mail på amla@km.dk eller på 7027 2585.  

Pris

Deltagerprisen er 250 kr pr. person, og der er ca. 50 pladser i bussen. Betal ved tilmelding enten kontant på kirkekontoret eller på reg. 2229 konto 6277 476388. Skriv som note: "Udf" + navn. Deltagerprisen på de 250 kr. pr. person dækker bustur, frokost og entréer, men drikkevarer i forbindelse med frokosten er for egen regning.