Du er her: 

Salmer i farver

Med sit symbolske sprog er mange salmer meget billeddannende og farverige. I dette projekt vil vi arbejde med fire salmer, der egner sig til at blive udtrykt og illustreret i akvarel.

De udvalgte salmer er Lysets engel går med glans, Se nu stiger solen af jordens skød og I østen stiger solen op. Andre salmer kan afhængig af årstid og højtid inddrages.

"Lyset" er et gennemgående tema i projektet. Dels fordi lyset er et centralt symbol i kristendommen og i mange salmer, og dels fordi opmærksomhed på lyset også er en essentiel del af akvarelteknikken.

Undervisningens indhold:

  • Vi synger de fire udvalgte salmer i kirken med akkompagnement af kirkens organist.
  • Vi arbejder vi med salmernes brug af billeder og deres betydning.
  • Vi illustrerer salmerne under instruktion af Karen Borch, der er akvarelkunstner og illustrator. 

 

Projekt: Salmer i farver
Målgruppe: 4. – 6. klasse
Fag: Musik, billedkunst, dansk, kristendomskundskab
Lektioner: 2 sammenhængende dobbelttimer
Sted: Kirken
Periode: Hele året
Undervisere: Akvarelkunstner og illustrator Karen Borch samt kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær