Islam og kristendom

De fleste kender bedst deres egen religion i form af skikke og ritualer i hverdagen og i særlige situationer. Underviserne er to personer med hver sin religion, en kristen og en muslim.Vi taler med eleverne om fødsel, bryllup, begravelse og andre overgangsritualer i de to religioner og lukker op for baggrunden for disse skikke. Hvad er rent og urent, hvad skal man gøre for at være en god muslim, og findes der særlige måder at leve på, der kendetegner en kristen? Vi dykker ned under højtider som jul og eid for at gøre elevernes forståelse for den religiøse mangfoldighed, de lever i, bedre. 

Projekt: Islam og kristendom – skik og brug
Målgruppe: 4. - 10. klasse 
Fag: Dansk, kristendomskundskab 
Lektioner: Formen kan variere fra klassebesøg i kirken til en dobbelttime på skolen 
Sted: I kirken eller i skolen 
Periode: Hele skoleåret
Undervisere: Den ene underviser er sognepræst Jan Asmussen, og den anden er én blandt flere muslimer, der er knyttet til den tyrkiske befolkning i Farum.