Fest og fællesskab i skulptur

Fester er en vigtig del af alle menneskers liv. Vi markerer både livets store overgange og vi styrker vores daglige fællesskaber gennem fester. Men fester er mere end det. De er også et billede på vores tanker om det gode fællesskab.

Der fortælles meget om fester i Biblen. Jesus fortæller lignelser om fester og bruger festen som et billede på Himlen og fællesskabet mellem mennesker og mellem Gud og mennesker. Ligesom i vores liv handler disse lignelsers fester ikke kun om selve festen, men om forberedelsen og om alle tankerne om hvem, der skal inviteres, og hvilke fester, vi siger ja og nej til.

I dette projekt vil vi arbejde med vores visioner af fællesskaber og med fællesskabets dynamik ud fra Biblens fortællinger om fester. Vi vil udforske temaet ved at lave skulpturer og iscenesætte dem i tableauer, der fortæller en historie om fællesskaber. Projektet ledes af billedkunstner Tine Hecht-Pedersen i samarbejde med sognepræst Jan Asmussen og kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær.

Målgruppe: 5. - 8. klasse.
Fag: Kristendom, dansk, billedkunst
Lektioner: 5 timer
Sted: Farum Kirke (gårdspladsen)
Periode: Maj måned