Billedworkshop med bibelfortælling

Triptykoner er i kirkens historie blevet brugt til fremstilling af centrale temaer og fortællinger i den kristne tro. Det er trefløjede billeder, der i kirker traditionelt har været brugt som altertavler. Formen bliver også brugt af moderne kunstnere med eller uden reference til kristendommen.

I dette projekt vil vi bruge triptykonet som ramme om et studie af elementer i påskefortællingen. I en vekselvirkning mellem fortælling, drama og maleri vil vi fremstille billeder af tre centrale begivenheder i påskedagene. Projektet kan også inddrage produktion af triptykon-baggrunden i træ som led i design/sløjd-undervisningen på skolen. Andre centrale bibelfortællinger kan også danne baggrund for projektet.

Projekt: Triptykon-workshop
Målgruppe: 4. – 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk, billedkunst, design, evt. sløjd
Lektioner: 3 dobbelttimer
Sted: Kirken
Periode: Jan – marts – eller aftales nærmere
Underviser: Kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær