Farum Kirkegårde

Brian Worm Jensen
Kirkegårdsleder

Daglig arbejdsledelse på
kirkegården,personaleledelse,
økonomistyring mm.

Telefon: 4172 8461
bwj@farumkirkegaard.dk

 

 

Anette Bindslev
Kirkegårdssekretær


Telefon: 7027 2595
Direkte: 4172 8462
anette@farumkirkegaard.dk

 

 

 

 

Anja Nielsen
Kirkegårdsgartner

Telefon: 4172 8463

 

 

Pelle Meelby Larsen
Kirkegårdsgartner

Telefon: 4172 8468

 

 

Lene Valsgaard Hansen
Kirkegårdsgartner

Telefon 4172 8467

 

 

Lars Vedel
Kirkegårdsgartner

Telefon 4172 8470

 

 

 

Norddin Hijji
Kirkegårdsgartner

Telefon 4172 8463

 

 

 

Christian Juhl Rosendahl
Kirkegårdsgartner

Telefon 4172 8465

 

 

Maria Lohse
Kirkegårdsgartner

Telefon 4172 8469